สล็อตออนไลน์ รฟท. เปิด เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม่/ลำพูน/ลำปาง)

สล็อตออนไลน์ รฟท. เปิด เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม่/ลำพูน/ลำปาง)

สล็อตออนไลน์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเดินรถขบวนปฐมฤกษ์ เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ภาคเหนือ 3 จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง (Lanna Modernization) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเดินรถขบวนปฐมฤกษ์ เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ภาคเหนือ 3 จังหวัด – เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง (Lanna Modernization) เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวทางรถไฟ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00 น. ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่ 

นายสุชีพ สุขสว่าง รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิดเดินรถขบวนปฐมฤกษ์เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ 3 จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง (Lanna Modernization) เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวทางรถไฟใน 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

โดยมีนายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

จากนั้น ประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ยังได้ร่วมขึ้นขบวนรถไฟรอบปฐมฤกษ์ ขบวนพิเศษ 954 Lanna Modernization ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในการตกแต่งขบวนรถไฟและห้องโดยสาร ให้มีความสวยงามแสดงออกถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนบน ช่วยให้ผู้โดยสารได้สัมผัสกลิ่นอายบรรยากาศล้านนาตลอดการเดินทาง

โดยเริ่มเคลื่อนขบวนออกจากสถานีเชียงใหม่ไปยังสถานีรถไฟลำพูน เยี่ยมชมย่านการค้าโบราณ และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ประจำจังหวัด อาทิ กู่ช้าง – กู่ม้า วัดพระธาตุหริภุญไชย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี คุ้มเจ้าหลวงจักรคำขจรศักดิ์

ต่อด้วยสถานีลำปาง เพื่อเดินทางโดยรถม้าเยี่ยมชมวัดศรีรองเมือง วัดปงสนุก ชุมชนประตูป่อง ชุมชนท่ามะโอ ชุมชนสบตุ๋ย ชุมชนรถไฟนครลำปาง และปิดท้ายที่สถานีรถไฟขุนตาน ไปที่จุดถ่ายภาพ และสะพานขามทาชมภู ก่อนเดินทางกลับถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ

นายสุชีพ สุขสว่าง รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย เผยว่า การเปิดเดินรถขบวนปฐมฤกษ์สำหรับเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ 3 จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง (Lanna Modernization) ถือเป็นการดำเนินการตามนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงคมนาคม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟบนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา

“ที่ผ่านมา รฟท. ได้มีการทดสอบการเดินรถเชิงพาณิชย์และทดสอบสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ 3 จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ไปแล้วเมื่อวัน 12 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งการเดินรถเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี และหลังจากมีการนำร่องเปิดเดินรถขบวนปฐมฤกษ์ไปแล้ว รฟท. จะมีการจัดทำรายละเอียดโปรแกรมการท่องเที่ยว เพื่อเปิดให้สำหรับประชาชน นักท่องเที่ยวได้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวทางรถไฟในภาคเหนือต่อไป”

มาดูอีกครั้งกับโครงการ ช้อปดีมีคืน ประจำปี 2565 (2022)

ในวันนี้ (14 ก.พ. 2565) The Thaiger จะพามาดูกันอีกครั้งกับโครงการ ช้อปดีมีคืน ประจำปี 2565 (2022) สำหรับผู้ที่สนใจอยากใช้ซื้อของในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์นี้ เนื่องเทศกาลวันวาเลนไทน์ (14 ก.พ. 2565) The Thaiger จะมานำเสนอกันถึงโครงการ ช้อปดีมีคืน ประจำปี 2565 (2022) เพื่อเป็นแนวทางช่วยเหลือในการเลือกซื้อของขวัญ หรือสินค้าที่คุณต้องการ

รายละเอียดของโครงการช้อปดีมีคืน ประจำปี 2565 (2022) นั้น มีด้วยกันดังต่อไปนี้ วัตถุประสงค์โดยละเอียดของโครงการนั้นก็เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีและผู้ประกอบกิจการการผลิตสินค้าท้องถิ่น กำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการสำหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักรให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงค่าซื้อหนังสือและค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว

– ตัวโครงการจะทำการมอบส่วนลดหย่อนสินค้าได้สูงสุดถึง 30,000 บาท (ค่าซื้อสินค้า หรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้า, ค่าบริการสำหรับการซื้อสินค้า, การรับบริการ)

– สินค้า และบริการที่เข้าข่ายร่วมโครงการ : สินค้าและบริการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), หนังสือ (ยกเว้นในส่วนของนิตยสาร และหนังสือพิมพ์), สินค้า OTOP (ที่มีการลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน)

– สินค้า และบริการที่ “ไม่” เข้าข่ายร่วมโครงการ : ค่าสุรา เบียร์ และไวน์ ค่ายาสูบ ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ ค่าบริการจัดนำเที่ยว ค่าที่พักในโรงแรม ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย เป็นต้น สล็อตออนไลน์